به نام خدا


من این وبلاگ را نهادم تا شما را با پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین همدان کمی آشنا نمایم


همدان این شهر كهن و افسانه ای ، با سابقه درخشان و فرهنگ غنی خود از همان آغاز ، مهد تمدن و علم و هنر و حكمت و عرفان بوده ، و جایگاه بزرگانی چون حكیم ابوعلی سینا و دیگر دانشمندان ، عارفان و مردانی چون بدیع الزمان ، ابوالوفا حافظ ، عین القضات و شاعرانی چون غبار ؛ عراقی ، مفتون ، غمام ، صابر و دیگران شوریده ترینشان باباطاهر عریان است كه هیچ شاعری تا كنون دو بیتی هایی عرفانی و دلنشین چون وی نسروده است . هر یك از آنان نگین های فروزنده تاج هنر و فرهنك كشور ایران محسوب میگردند و بر تارك تاریخمان درخشندگی جاودانه ای دارند. بر خود فرض مِدانیم هر چند گامی كوچك در راه حفظ و آشنائی این فرهنگ و هنر قوی و با سابقه قدم خیر و مثبتی برداشته و بنبان گذار این حركت مثبت فرهنگی باشیم تااین امر خطیر و حساس را از طریق این رسانه جهان گستر به اطلاع عموم فرهنگ دوستان برسانیم.امیدواریم در خور شان همدان و مقبول همشهری همدانی افتاد.