آرامگاه باباطاهرهمدانی

عارف وارسته - باباطاهرهمدانی از شاعران معروف اواسط قرن پنجم هجری ایران و معاصر طغرل بیك سلجوقی بوده است بابا لقبی بوده كه به پیروان وارسته می داده اند و عریان به دلیل بریدن وی از تعلقات دنیوی بوده است . ترانه ها یا دو بیتی های بابا طاهر در بحر هزج مسدس محذوف و به لهجه لری سروده شده است دو قطعه چند غزل با لهجه لری مجموعه كلمات قصار به زبان عربی و كتاب سرانجام از آثار دیگر وی است اشعار او سرشار از معانی دل انگیز و ...

آرامگاه باباطاهرهمدانی

عارف وارسته - باباطاهرهمدانی از شاعران معروف اواسط قرن پنجم هجری ایران و معاصر طغرل بیك سلجوقی بوده است بابا لقبی بوده كه به پیروان وارسته می داده اند و عریان به دلیل بریدن وی از تعلقات دنیوی بوده است . ترانه ها یا دو بیتی های بابا طاهر در بحر هزج مسدس محذوف و به لهجه لری سروده شده است دو قطعه چند غزل با لهجه لری مجموعه كلمات قصار به زبان عربی و كتاب سرانجام از آثار دیگر وی است اشعار او سرشار از معانی دل انگیز و عواطف رقیق است و كتاب سرانجام شامل دو بخش عقاید عرفا و صوفیان و الفتوحات الربانی فی اشارات الهمدانی است . از خاندان تحصیلات و زندگی بابا طاهر اطلاعات صحیحی در دسترس نیست اما در سال 447 هجری با طغرل سلجوقی دیدار كرده و مورد احترام او نیزقرار گرفته است و در یكی از دو بیتی های مشهورش سال تولدش را به حروف ابجد گنجانیده كه پس از محاسبه توسط میرزا مهدی خان كوكب در عهد قاجار به سال 326 هجری رسیده است و پس از 85 سال زندگی سراسر عشق و شور وفات یافته است آرامگاه وی در شمال شهر همدان در میدان بزرگی به نام وی قرار دارد بنای مقبره بابا طاهر در ادوار گذشته چندین بار بازسازی شده است در قرن ششم هجری برجی آجری و هشت ضلعی بوده است در دوران حكومت رضاخان پهلوی نیز بنای آجری دیگری به جای آن ساخته شده بود درجریان این بازسازی لوح كاشی فیروزه ای رنگی مربوط به قرن هفتم هجری بدست آمد كه دارای كتیبه ای به خط كوفی برجسته و آیاتی از قرآن مجید است و هم اكنون در موزه ایران باستان نگهداری می شود. احداث بنای جدید در سال 1344 شمسی با همت انجمن آثار ملی و شهرداری وقت همدان و توسط مهندس محسن فروغی انجام شده است در اطراف بنای جدید فضای سبز وسیعی احداث شده كه زیبایی آن را دو چندان كرده است برخی از بزرگان و ادیبانی كه در جوار مزار بابا طاهر آرمیده اند عبارتند از : محمد ابن عبدالعزیز از ادبای قرن سوم هجری ابولفتح اسعداز فقهای قرن ششم جای میرزا علی نقی كوثر از دانشمندان قرن سیزدهم و مفتون همدانی از شعرای قرن چهاردهم ( متولد 1268 در همدان متوفی به سال 1330 و صاحب دیوان شعر و انسان كامل ) این بنای تاریخی طی شمار 1780 مورخه 21/2/1376 به ثبت آثار تاریخی و ملی ایران رسیده است